headerphoto

Nieuws

Golfbreker Radio heeft elk uur nieuws van WorldNewsCompany


GSG Guido participeert in nieuwe christelijke opleidingsschool leraar voortgezet onderwijs

Vanaf cursusjaar 2023-2024 start de Christelijke Opleidingsschool (COS). COS is een samenwerking tussen acht scholen voor christelijk voortgezet onderwijs, de CHE en Driestar hogeschool. Door hun krachten te bundelen, willen zij het lerarentekort in het christelijk voortgezet onderwijs terugdringen. COS heeft als missie om startbekwame leraren op te leiden. Daarbij is gekozen voor opleiden met de VO-school als thuisbasis. Het ministerie van OCW heeft deze week subsidie toegekend aan COS.

Leren met lev COS leidt op vanuit een christelijke levensbeschouwing en ziet het als maatschappelijke opdracht om kundige en gemotiveerde leraren klaar te stomen voor het vak van leraar.
Daarbij worden studenten niet enkel opgeleid tot onderwijsprofessionals die hun
schoolvak op een goede manier doceren, maar worden zij bovendien toegerust
om een waardevolle bijdrage te leveren aan de vorming van hun leerlingen.
Het motto van COS is leren met lev. Het Hebreeuwse woord lev verwijst naar
de verbinding tussen hart, hoofd en handen als bezielde professionals opgeleid worden om gemotiveerd aan de slag te gaan als vakdocenten in het christelijk voortgezet onderwijs. Het opleidingsprogramma is gericht op opleiden ‘on the job’. Het uitgangspunt is dat de VO-school de thuisbasis is van de student. Driestar hogeschool en de CHE werken samen met de scholen om de opleiding van de aanstaande leraren vorm te geven. Deelnemende VO-scholen zijn CSG De Lage
Waard (Papendrecht), CSG Prins Maurits (Middelharnis), De Meerwaarde (Barneveld), Johannes Fontanus College (Barneveld), Ichthus College (Veenendaal), GSR (Rotterdam en Rijswijk), GSG Guido (Amersfoort en Arnhem) en Yuverta (Alphen a/d Rijn en Ottoland).
Opleiden in de school
Opleiden in de school is een waardevol concept waarbij studenten vooral leren op de werkplek zelf. Met een schoolopleider en werkplekbegeleider worden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling tot startbekwame leraar. Zo worden lessen besproken met begeleiders en vindt er intervisie en verdieping plaats in leerteams. Theorie vanuit colleges van Driestar hogeschool en de CHE en een divers aanbod aan masterclasses afgestemd op de leer- en ontwikkelbehoeften van de COS-studenten verrijken deze manier van opleiden.
Klaas Tippe (manager lerarenopleidingen Driestar hogeschool) “We hopen met deze opleidingsschool nieuwe leraren enthousiast te maken voor het christelijk voortgezet onderwijs. Dat kunnen leerlingen zijn die op het havo of vwo zitten of ook zij-instromers die nu een ander beroep hebben. Het mooie is dat werken en leren bij COS hand in hand gaan. We leiden op in diverse schoolvakken.”

LIKEMINDS brengt debuutalbum On My Way uit

 

 
 

Op vrijdag 2 december brengt LIKEMINDS hun debuutalbum On My Way uit met daarop de single Clinging On Me. LIKEMINDS is een hybride muziekduo uit Amsterdam die vele vormen aanneemt. Ze schakelen gemakkelijk tussen elektronische en akoestische klanken en veranderen constant van genres. Met LYMA aan het stuur en Rebiere die de route bepaald kunnen ze je gemakkelijk overal naartoe brengen. De twee lijken erg op elkaar, maar verschillen ook veel waardoor ze elkaar naadloos aanvullen. Het is de perfecte balans tussen songwriting en avontuur. Hun geluid ligt ergens tussen soul, hiphop, disco, elektronische muziek en daarbuiten. 

Na het uitbrengen van een aantal singles dit afgelopen jaar presenteert LIKEMINDS nu hun debuutalbum On My Way. Daarmee nemen ze je mee op pad in de auto van en naar de studio, met op de radio hun nieuwe jams. Vaak opbeurend, soms humeurig, maar altijd vol gevoel.

"Dit album is een eerbetoon aan onze reizen heen en weer naar onze studio, luisterend naar muziek waar we van houden en die ons inspireert. De titel verwijst naar die routine en naar het begin van onze reis. De rit heen en weer is voor ons altijd een moment geweest om na te denken over wat we creëren en waar we plannen maken voor de toekomst. De tracks zijn de afgelopen drie jaar gemaakt, in vier verschillende studio s. Maar we hebben deze tracks pas onlangs voltooid toen we onze studio s samenvoegden tot één de LIKEMINDS Studio." Aldus het duo.

Provincie Utrecht Nieuwsservice 2 december 2022

 

Financiële steun Rijk hard nodig voor opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Gemeenten en provincie hebben opnieuw een gezamenlijk bod opgesteld waarin het Rijk wordt gevraagd om financiële ondersteuning voor realisatie opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in alle 26 Utrechtse gemeenten.

Flinke groei van aantal medewerkers in de onderhoudsbranche

  

De onderhoudsbranche is het afgelopen jaar met 4,9% gegroeid naar ruim 17.000 medewerkers. Dat blijkt uit cijfers van PGGM, de pensioenuitvoerder van de bedrijfstak. Het is voor het achtste jaar op rij dat de branche groeit.

Onder zowel het uitvoerende personeel, zoals schilders, glaszetters en timmerlieden, als het kantoorpersoneel is het aantal medewerkers toegenomen. Dit is de grootste groei sinds 2019. Daarvoor kende de branche ook al een flinke groei van 12.000 naar 15.500 medewerkers. Overigens is de toename niet alleen beperkt tot medewerkers. Het aantal schilders- en glaszetbedrijven neemt de laatste jaren ook toe, vooral door het grote aandeel startende zzp ers.

 copyright Annet Delfgaauw

Ook groei verwacht voor komende jaren

De aantrekkingskracht van de onderhoudsbranche komt niet als een verrassing. De sector bleek goed bestand tegen de coronacrisis, waarin het werk grotendeels door kon blijven gaan. Daarnaast speelt de branche een belangrijke rol in de verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad, waarbij wel meer capaciteit nodig is voor scenarioplanning, calculatie en projectleiding. En weet de consument de weg naar de vakschilder steeds vaker te vinden. Daarmee is de verwachting dat de bedrijfstak de komende jaren zal blijven groeien.

Vakmensen werven en behouden

Aandachtspunt is het aantal vakmensen dat nodig is. Een deel daarvan komt uit het groeiend aantal leerlingen van Schildersvakopleiding en zij-instromers via de campagne Werk in Vastgoedonderhoud. Toch blijken die inspanningen nog niet genoeg. Uit onderzoek onder OnderhoudNL-leden blijkt dat een onderhoudsbedrijf momenteel gemiddeld vier vacatures open heeft staan. Reden voor OnderhoudNL om begin volgend jaar een landelijke imagocampagne te lanceren.

Volgens voorzitter Henk den Boer is er ook aandacht nodig om vakmensen te behouden. "Een positief beeld van de sector helpt daarbij, maar ook de loonsverhoging van 10,3% moet zorgen voor aantrekkingskracht. De verhoging doet zeer voor werkgevers. We moeten met z n allen hard ons best doen om dit betaalbaar te houden. Het laat wel zien dat we zorg hebben voor onze hardwerkende medewerkers."

Utrechts Landschap nieuwe eigenaar van Harlanterrein bij Zeist

 Utrechts Landschap heeft vandaag het Harlanterrein bij Zeist aangekocht. Het perceel van 8 hectare ligt bij natuurgebied De Krakeling en maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland. De aankoop was mogelijk dankzij een extra bijdrage van ruim vierduizend donateurs van Utrechts Landschap en Stichting Mountainbike Utrechtse Heuvelrug.

 

 

Utrechts Landschap beschermt al 95 jaar natuur en erfgoed in de provincie Utrecht. De stichting koopt natuur en erfgoed aan om het te behouden voor de toekomst. Het verbinden van natuurgebieden tot een groter geheel is daarbij het streven.


Bijzonder bosgebied

Het Harlanterrein ligt midden in het Natuur Netwerk Nederland en vormt een bijzonder bosgebied. In de omgeving liggen bossen met uitsluitend grove den, terwijl Harlan bestaat uit een rijk gevarieerd halfopen loofbos met hazelaar, esdoorn, eik beuk, berk en meidoorn. Veel dieren doen zich tegoed aan het zaad en de bessen van deze bomen.

 

Proefdierlocatie
Tot 1998 was het Harlanterrein in gebruik als proefdierlocatie van TNO. Nadat het bedrijf daar vertrok en het terrein had doorverkocht, werden de gebouwen na een jaar leegstand in gebruik genomen door krakers. Die woonden daar totdat de provincie het gebied in 2010 aankocht in het kader van het project Hart van de Heuvelrug. Alle gebouwen werden gesloopt en de natuur kreeg de vrije hand. Ten behoeve van de daar voorkomende vleermuizen en ter compensatie van de sloop werd er een nieuwe vleermuistoren gebouwd.

 

Bloemrijke randen
De plekken waar voorheen verbouwing stond, zijn nu open. In de toekomst wil Utrechts Landschap op deze open plekken onder andere een akker met bloemrijke randen inzaaien. Zo’n akker vormt een belangrijke voedselbron voor insecten, knaagdieren en vogels en vergroot de biodiversiteit op dit deel van de heuvelrug.

 

Met deze overdracht van eigendom van Provincie Utrecht naar het Utrechts Landschap is dit project in het programma Hart van de Heuvelrug afgerond.

 

Over Utrechts Landschap
Utrechts Landschap beschermt al 95 jaar natuur en erfgoed in de provincie Utrecht. We kopen natuur en erfgoed aan om het te behouden voor toekomstige generaties.

De natuurorganisatie beheert inmiddels 5.825 hectare natuur, 25 buitenplaatsen, 23 molens, Kasteel Loenersloot en Steenfabriek Bosscherwaarden. De meeste gebieden en monumenten zijn open voor publiek. Ons werk is mogelijk dankzij de steun van 35.000 donateurs (Beschermers), 785 vrijwilligers en 82 bedrijfsvrienden. Wilt u meedoen of meegenieten? Kijk op www.utrechtslandschap.nl.


Financiële steun Rijk hard nodig voor opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

 

 
 

Er wordt door de Utrechtse gemeenten en de provincie intensief samengewerkt om de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders in goede banen te leiden. Belangrijk onderdeel in deze samenwerking is het Kansenmakersteam dat hulp en ondersteuning biedt aan gemeenten die moeite hebben om invulling te geven het huisvesten van deze doelgroepen. Het afgelopen jaar is de urgentie en de vraag vanuit het Rijk naar woonruimte alleen maar toegenomen. Daarom hebben de gemeenten en de provincie opnieuw een gezamenlijk bod opgesteld waarin het Rijk wordt gevraagd om financiële ondersteuning voor de realisatie van opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in alle 26 Utrechtse gemeenten.

Gedeputeerde Rob van Muilekom "We hebben afgelopen jaar met alle Utrechtse gemeenten keihard gewerkt om aan de vraag vanuit het Rijk naar opvangplekken te voldoen. En die vraag wordt alleen maar groter. Daarbij is een goede samenwerking met Rijk en COA belangrijk, omdat we naar die creatieve oplossingen moet blijven zoeken. Ons Kansenmakersteam is hierbij onmisbaar. Om dat te kunnen blijven doen is er vanuit het Rijk echt financiële ondersteuning nodig."

In het Bod zijn ook specifieke projecten genoemd voor het neerzetten van flexwoningen. Deze flexwoningen zijn bedoeld voor alle woningzoekenden, maar ook voor de huisvesting van statushouders. Om deze projecten te realiseren wordt er in het Bod ook een financiële bijdrage aan het Rijk gevraagd voor het versterken en voortzetten van het Kansenmakersteam.

Kansenmakersteam

Het Utrechtse Kansenmakerteam is een initiatief van de regio Amersfoort, regio Utrecht en de provincie. Het team ondersteunt de Utrechtse gemeenten bij het realiseren van de opvang- en huisvestingsplekken door te helpen belemmeringen weg te nemen bij initiatieven. Ook biedt het team hulp bij het vinden en realiseren van kansen. Bijvoorbeeld door nieuwe locaties aan te dragen, verschillende partijen met elkaar in verbinding te brengen of vragen te beantwoorden. Het team heeft dus een belangrijke faciliterende en aanjagende rol binnen de gehele breedte van de asielketen.

 

033fotostad

 

Nieuwsbrief Rietveldpaviljoen - december 2022

ODE AAN DE STAD
tot slot...

 

Talkshow

Toekomst van de Amersfoortse binnenstad

Zaterdag 3 december van 14.00 tot 15.30 uur

Nienke Gorter en Marcoen Hopstaken interviewen Amersfoorters over de toekomst van de binnenstad.

Meer info & Tickets »
Bram Petraeus
 

Talkshow

De uitdijende stad Amersfoort

Zondag 11 december van 14.00 tot 15.30 uur

Nienke Gorter en Marcoen Hopstaken gaan dieper in op de uitdijende stad en stellen ze de vraag Ben je nog Amersfoorter als je dichter bij Bunschoten woont dan bij de Koppelpoort?

Meer info & Tickets »
Foto Rob Gerritsen
 

...en dan

Finissage Ode aan de Stad

Zondag 11 december van 15.30 tot 17.00 uur

Met een drietal Amersfoorters sluiten we de geslaagde expositie Ode aan de Stad af. 
 
Aan wethouder Astrid Janssen, nieuwe Amersfoortse NRC-redacteur Saskia van Loenen en import-Amersfoortse Abke Bruins, prijswinnend actrice en musical-ster vragen we herkennen zij hun Amersfoort in de expositie?

Tot slot toasten we op de toekomst van onze stad.
 
En natuurlijk heeft Abke Bruins deze middag het laatste - gezongen! - woord...

Meer info & Tickets »
Foto s Heleen Jonkman
 

Steun ons - word vriend

 
Wij zijn afhankelijk van steun van vrienden en donateurs. 033fotostad is dan ook ongelooflijk dankbaar voor jouw bijdrage.
Lees meer en steun ons »

gemeente Leusden

Geen extra locaties voor windturbines in Leusden

De gemeente gaat niet mee in het verzoek van de provincie Utrecht om met nieuwe locaties voor windturbines te komen. Dat heeft zij vandaag schriftelijk aan het provinciebestuur laten weten. Volgens de gemeente is de realisatie van windmolens langs de A28 tevens nog onzeker.

Uit een eerder participatietraject onder inwoners en belanghebbenden kwam alleen een strook langs de A28 naar voren als zoekgebied voor windturbines. Andere locaties kregen onvoldoende steun vanwege zorgen om de gezondheid en welzijn. De oproep van de Provincie Utrecht voor meer zoeklocaties is voor de gemeente geen reden om ze opnieuw bespreekbaar te maken.

Vervolgonderzoeken nodig

Een strook langs de A28 geldt als mogelijke locatie voor windenergie. Of deze locatie daadwerkelijk wenselijk is, hangt af van de uitkomsten van vervolgonderzoek. Dat is de conclusie van de gemeenteraad na de bespreking van het onlangs opgeleverde belemmeringenonderzoek. De gemeente wil meer weten wat de gevolgen van windturbines zijn op de gezondheid van omwonenden, geluidshinder, radarverstoring en beschermde diersoorten. Ook wil zij goed inzicht krijgen in de archeologische waarde van het zoekgebied en de compensatie van natuurgronden. De onderzoeken worden naar verwachting in de eerste helft van 2023 uitgevoerd

Nieuwsbrief Stichting Sovjet Ereveld

 

Kaarsjes op Kerstavond

Op Kerstavond plaatsen we dit jaar weer kaarsjes op het Sovjet Ereveld en de oorlogsgraven op begraafplaats Rusthof. We hopen dat u ons komt helpen op zaterdag 24 december om 16.30 uur, want vele handen maken licht werk. Aanmelden kan via bijeenkomsten@sovjet-ereveld.nl.
 

Bijzondere ontmoeting in de VS

Vorig jaar identificeerden we een op het Sovjet Ereveld begraven meisje. We vonden niet alleen haar familie, maar ook de zoon van de verpleegster die het meisje verzorgde in de laatste dagen van haar leven. De zoon van de verpleegster en de familie van het meisje ontmoetten elkaar onlangs in de Verenigde Staten. Lees het verslag van deze bijzondere ontmoeting.
 
 

Penning van Verdienste voor Alex Engbers

Alex Engbers heeft onlangs uit handen van burgemeester Gerolf Bouwmeester de Penning van Verdienste van de gemeente Leusden ontvangen. Bouwmeester roemde Engbers voor zijn jarenlange belangeloze inzet voor het Sovjet Ereveld, de daar begraven oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Lees verder.
 
 
Rondleiding op
zondag 4 december


Terwijl in Europa weer soldaten sneuvelen en burgers omkomen, liggen op het Sovjet Ereveld Russische en Oekraïense soldaten broederlijk naast elkaar. Wie zijn zij en hoe kwamen ze hier terecht? Dat vertelt Remco Reiding op zondag 4 december van 11.30 tot 12.45 uur tijdens een rondleiding op het Sovjet Ereveld. Meld u aan via rondleidingen@sovjet-ereveld.nl.
Agenda

Zo. 4 dec., 11.30 - 12.45 uur:
Rondleiding over Sovjet Ereveld:
rondleidingen@sovjet-ereveld.nl

Za. 24 dec., 16.30 - 17.30 uur:
Kaarsjes op de oorlogsgraven:
bijeenkomsten@sovjet-ereveld.nl

Di. 27 dec., 10.00 - 11.00 uur:
Opruimen kaarsjes
bijeenkomsten@sovjet-ereveld.nl

Zie de website voor actuele info.

Sterke toename psychische aandoeningen bij volwassenen

 Ruim een kwart van de volwassen Nederlanders heeft in het afgelopen jaar een psychische aandoening gehad. Dat zijn 3,3 miljoen mensen. Het aantal volwassenen met een angststoornis, depressieve stoornis of stoornis in het gebruik van alcohol en drugs is de afgelopen twaalf jaar sterk gestegen.

Dat blijkt uit het langlopende landelijke NEMESIS onderzoek van het Trimbos-instituut. 26 procent van de volwassen Nederlanders (18 tot 75 jaar) had de afgelopen 12 maanden een psychische aandoening. Twaalf jaar geleden ging het om minder dan 1 op de 5 volwassenen (18 procent). Bekijk hier alle cijfers.

“We zien een sterke stijging in het percentage volwassenen met psychische aandoeningen, vooral onder jongvolwassenen en studenten. Toenemende maatschappelijke zorgen of prestatiedruk zouden hier een rol kunnen spelen. Ook bij mensen die in een stad wonen zien we een sterkere stijging in psychische aandoeningen, al is onduidelijk wat oorzaak of gevolg is.” – Annemarie Luik, programmahoofd epidemiologie

Belangrijk om te weten is dat deze Nederlanders niet alleen psychische klachten hadden, maar dat zij ook voldoen aan de criteria voor een diagnose.  Als we kijken over het gehele leven, heeft zelfs 48 procent van de Nederlanders ooit een psychische aandoening gehad.

Kwetsbare groepen meer risico op ontwikkelen psychische aandoening

In de afgelopen 12 maanden had 15 procent van de Nederlanders een angststoornis, 10 procent een depressieve stoornis, en 7 procent een stoornis in het gebruik van alcohol of drugs. Bij een stoornis in middelengebruik gaat het om de gevolgen die mensen ervaren door het gebruik van alcohol of drugs. Denk daarbij aan controleverlies en verminderd functioneren zoals tekortschieten op werk, tijdens studie of thuis.

Daarnaast had 3,2 procent ADHD. Deze psychische aandoeningen kwamen ook vaak samen voor. Van de mensen met een psychische aandoening had bijna de helft (42 procent) twee of meer psychische aandoeningen in de afgelopen 12 maanden. Vooral jongvolwassenen (jonger dan 35 jaar), alleenstaanden, werklozen en arbeidsongeschikten, mensen met een lager inkomen en mensen die in een stad wonen hebben vaker een psychische aandoening


Eunice Bronswijk nieuwe werknemersvoorzitter Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

 

Eunice Bronswijk wordt met ingang van 1 januari 2023 de nieuwe werknemersvoorzitter van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Ze volgt Jos Brocken op die sinds 2018 deze rol vervult bij PMT. 

Eunice haar loopbaan wordt gekenmerkt door passie voor mensen en voor pensioen. Ze werkt sinds 2006 bij de FNV en heeft zich daar onder andere ingezet als vakbondsbestuurder en als teamleider van pensioenfondsbestuurders. Eerder was ze werknemersvoorzitter van Molenaars Pensioenfonds en bestuurslid bij het bedrijfstakpensioenfonds Agrarische Voedselvoorzieningshandel (namens pensioengerechtigden). Haar bestuurlijke ervaring en kennis van pensioenen komen goed van pas in haar nieuwe functie bij PMT. 

Jos Brocken: "We zijn als bestuur erg gelukkig met de benoeming van Eunice. Ze heeft bestuurlijke ervaring opgedaan, zowel bij andere pensioenfondsen als bij de FNV. Daarnaast heeft ze veel kennis van pensioenen en is ze inhoudelijk goed op de hoogte van de Wet toekomst pensioenen. Ze is een echte verbinder met grote passie voor mens en pensioen. Ik draag met een gerust hart het stokje over". 

Terry Troost, werkgeversvoorzitter bij PMT: "Ik ben blij met de benoeming van Eunice. Ik heb haar inmiddels leren kennen als een sterke en inhoudelijk betrokken collega. Ik zie onze samenwerking vol vertrouwen tegemoet". 

Eunice Bronswijk: "Ik heb er zin in. Mijn passie zit echt bij de pensioenen en zie ik als een heel belangrijke arbeidsvoorwaarde en voorziening voor werknemers. Als werknemersvoorzitter wil ik pensioenen graag begrijpelijk uitleggen aan deelnemers en zorgen voor een goed pensioen. Ik ga mij voor de volle honderd procent inzetten om dit voor de deelnemers van PMT te bereiken". 

Het bestuur van PMT is verheugd met nog een vrouw aan boord. Per 1 september 2022 is ook Mieke van Veldhuizen tot het bestuur van PMT toegetreden. Ze is bestuurslid namens gepensioneerden. Voorheen was Mieke werknemersvoorzitter van het bedrijfstakpensioenfonds Bouw. 

 


Provincie utrecht nieuws 1 december 2022

Nieuwe stap op weg naar nieuwe vervoerders voor Utrechts OV na 2025

OV moet meegroeien met aantal inwoners en met veranderende wensen van reizigers in kleine en grotere kernen.

Hi Amersfoort-fan

 

Met de Tijd voor Amersfoort nieuwsbrief houden we jou op de hoogte van het wie, wat en waar in de stad. Deze keer hier haal je de lekkerste Sint lekkernijen, gezellige kerstactiviteiten in de binnenstad, even helemaal niks in Amersfoort en ervaar het magische optreden van Sanaa Marahati in de Lieve Vrouw. Have fun!

De lekkerste Sint snacks in Amersfoort
Pakjesavond staat alweer bijna voor de deur en tijdens deze feestelijke avond kunnen heerlijke sintersnacks natuurlijk niet ontbreken! 

Van pepernoten tot chocoladeletters en van taart tot pindakaas. In Amersfoort is er genoeg te vinden. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Laat 5 december maar komen.
It s snack time
Gezellige kerstactiviteiten in de binnenstad

Struin over de KunstKerstMarkt, loop een stadswandeling met het Gilde, doe mee aan een vossenjacht, ga op de foto met de kerstman en nog veel meer!

Merry Christmas 
Tijd voor jezelf en even helemaal niks!
Wordt de drukte van de feestdagen je even te veel en ben je toe aan een momentje niks? We got you! Tijd voor jezelf nemen is namelijk ontzettend belangrijk en maakt je zelfs gelukkig

Met onze tips van niks hoef je alleen je hoofd leeg te maken en keihard te relaxen.
Even helemaal niks
Sanaa Marahati in de Lieve Vrouw
Marahati is een van de zeldzame vertolkers van de klassieke malhoun-stijl uit Marokko. Zij brengt een concert in deze stijl samen met het Amsterdams Andalusisch Orkest.
Ervaar de magie

Weten wat je deze week nog meer kunt doen? Check hier de volledige UITagenda.

Nieuwe stap op weg naar nieuwe vervoerders voor Utrechts OV na 2025

  

De provincie Utrecht gaat op zoek naar twee nieuwe vervoerders die in de periode 2025 tot 2035 al het openbaar vervoer in de provincie gaan regelen. In het zogenoemde ontwerpprogramma van eisen staat aan welke voorwaarden de nieuwe vervoerders moeten voldoen. Dan kun je denken aan kwalitatief goed OV dat zich snel kan aanpassen aan reizigersbehoeftes, meer bussen zonder schadelijke uitstoot en een betere toegankelijkheid voor minder valide reizigers.

Deze voorwaarden zijn een vervolg op de in mei vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Hierin hebben de Provinciale Staten de uitgangspunten voor de nieuwe concessies vastgelegd. Het ontwerp Programma van Eisen (PvE) is weer een verdere uitwerking hiervan. Dit voorjaar is ook het OV netwerkperspectief 2025-2035 vastgesteld waarin de ontwikkelrichting van het OV-netwerk wordt beschreven. Nadat het ontwerp PvE is vastgesteld, kunnen ROCOV, gemeenten en omliggende vervoersautoriteiten en wegbeheerders, een reactie geven. Hierna volgt een definitief PvE, en kan de aanbesteding van start. De nieuwe concessie wordt afgegeven voor de duur van 10 jaar (2025-2035).

Flexibel en kwalitatief goed OV

Belangrijkste opgave is dat het openbaar vervoer met bus en tram beter gaat inspelen op de vele ontwikkelingen in onze provincie in de periode tot 2035. We bouwen voort op het netwerk van OV dat we nu hebben. Maar het OV moet tijdens de concessieperiode kunnen meegroeien en veranderen met de groei van het aantal inwoners. Ook veranderen de reisbehoeftes, omdat mensen bijvoorbeeld meer thuis- en flexwerken. Vervoerders kunnen nog beter inspelen op reizigerswensen in de kleinere en grotere kernen. De huidige werkwijze waarin vervoerders in de jaarlijkse vervoersplannen rapporteren over o.a. sociale veiligheid en vervoer- en tarieven, blijft gehandhaafd. Nieuw is dat de concessie-afspraken tussentijds herijkt worden (na 5 jaar), zodat ze kunnen worden aangepast aan de actualiteit. De twee concessiehouders en provincie Utrecht zullen bovendien meer moeten samenwerken in kennisopbouw, ontwikkeling en programmering van het merk U-OV en alle OV-diensten. Op deze manier versterken we meer de samenhang met trein, fiets, P+R en de buurtbussen, Flexbus en ander aanvullend OV.

U-OV breidt uit met U-liner

De nieuwe concessie wordt uitgebreid met de U-liner, een nieuwe lijn voor de middellange afstand. De U-liner is een aanvulling op de al bestaande U-link, U-Tram, U-bus en U-flex. U-link en U-Tram zijn lijnen in hoogstedelijk gebied. Daarop volgt een fijnmazige basis met U-bus, U-flex en Buurtbus. De bussen op de U-liner bieden meer comfort en zitplaatsen, wat past bij deze langeafstandsverbinding. Ook zijn er in de U-liner een goed functionerend, voor reizigers gratis te gebruiken wifi-netwerk en oplaadmogelijkheden (USB-poort volgens de laatste standaard). Bij elke zitplaats hoort een voldoende sterke wifi-verbinding met voldoende snelheid en internettoegang zonder levering van persoonsgegevens.

Toegankelijkheid

In de nieuwe concessieperiode is er meer mogelijk voor reizigers die minder of niet valide zijn. Zo komt er in het OV in en rond de stad Utrecht meer ruimte voor rolstoelen en rollators. Alle bussen en trams moeten voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032. Ook de reis- en routeinformatie wordt voor een zo breed mogelijke groep reizigers begrijpelijk gemaakt. Dit betekent onder meer dat informatiepanelen op de haltepalen en in de bus en tram zo geplaatst zijn dat reizigers in een rolstoel en visueel beperkten deze ook kunnen lezen, en dat zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van contrasterende kleuren en duidelijk leesbare lettertypen. Ervaringsdeskundigen worden ingezet bij de ontwikkeling van de toegankelijke reisinformatie, voor alle doelgroepen.

Geen uitstoot

Waar de nieuwe vervoerders in ieder geval rekening mee moeten houden, is het feit dat eind 2028 alle bussen, trams en auto s in het Utrechtse OV geen schadelijke stoffen meer mogen uitstoten. Hiermee legt de provincie de lat iets hoger dan de landelijke afspraken in heel Nederland moeten vanaf 2030 alle gemotoriseerde voertuigen emissievrij zijn.

Goed werkgeverschap

De vervoerders die willen meedingen in de aanbesteding moeten een plan indienen hoe ze een goede werkgever denken te kunnen zijn. Tevreden werknemers zijn goed voor de klant (de reiziger) en zorgen voor een goede en stabiele bedrijfsvoering waar ruimte is voor ontwikkeling en innovatie. Dit is belangrijk om voldoende en goed personeel te kunnen werven. Naast eisen die goed werkgeverschap stimuleren, stelt de provincie concrete eisen aan de concessiehouders als sociaal werkgever (Social Return, in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Speciale aandacht gaat uit naar sociale veiligheid in het OV, voor de reiziger maar ook voor de medewerkers. De vervoerders stellen bijvoorbeeld jaarlijks een Actieplan Sociale Veiligheid op om dit zo goed mogelijk te borgen.

actueel dinsdag 29 november 2022

1e uur met Gerard Hogerwerf

o.a. column Rik Bronkhorst

2e uur met Gerard Hogerwerf

 

Provincie utrecht nieuws 29 november 2022

 

Routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen opnieuw gewaarborgd

Het Routebureau Utrecht wordt in de huidige vorm per 2023 ondergebracht bij de provincie Utrecht.

 

Provincie maakt impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Het MVOI 2022-2025 is van start gegaan. Het manifest is getekend door 64 deelnemers, waaronder de provincie Utrecht. Partijen zeggen hiermee toe bij inkopen en opdrachten te letten op maatschappelijke impact.

Latinjazz bij Observant

Iedere eerste woensdag van de maand organiseert festival Dias Latinos een Latijns-Amerikaans optreden bij de Observant. Op woensdag 7 december speelt percussionist Gerardo Rosales met zijn Latin Jazz Quartet. Lekker dansen, of luister je liever naar de muziek? Het kan allebei!

 

 

Gerardo Rosales is op 6 juli 1964 in Caracas Venezuela geboren in een niet muzikaal gezin. Zijn liefde voor Afro-Venezolaanse and Afro-Cubaanse ritmes en muziek maakte dat hij percussie is gaan spelen. Naast zijn talent op conga´s speelt hij bongo, timbales, drums en divers klein percussie. Aan het begin van zijn muzikale carrière was hij percussionist bij internationaal bekende bands uit zijn land, zoals Orquesta Cafe, Orlando Poleo en Canelita.

 

In 1992 reisde hij naar Spanje om op de Expo Sevilla 92 te spelen. Hier begon zijn muzikaal avontuur in Europa. In 1993 vestigde hij zich in Nederland waar hij zowel met eigen bands als met bekende (inter)nationale bands speelde. Gerardo Rosales is creatief, heeft oog voor jong talent en werkt samen met muzikanten in diverse muziekgenres zoals latin, wereldmuziek, jazz, pop en funk. Met zijn eigen bands wil hij het liefst samen met het publiek een feestje bouwen.

 

Zijn Latin Jazz Quartet bestaat uit pianist Evelyn Vera Gallardo, bassist Randy Winterdal en trombonist Maarten Combrink. De aanvang van dit optreden is 20.30 uur. Kaarten á € 10,00 zijn verkrijgbaar via www.observant.nl.

 

Stadspodium de Observant

Stadhuisplein 7

3811 LM Amersfoort

www.observant.nl

Provincie Utrecht Nieuwsservice 24 november 2022

 

Gemeenteraad Baarn beveelt burgemeester Mark Röell aan voor herbenoeming

Gemeenteraad Baarn beveelt burgemeester Mark Röell aan voor herbenoeming

Stichting Mediafonds provincie Utrecht van start

Met het fonds wil de provincie journalistieke kwaliteitsproducties financieel mogelijk te maken en zo de lokale en regionale media een kwaliteitsimpuls geven.

Waterstof moet gangbaar worden voor zware transportvoertuigen

Om de transportsector op weg te helpen, organiseerde Waterstof Utrecht een bijeenkomst over waterstof als brandstof bij zware voertuigen voor transporteurs, fabrikanten en ombouwers van vrachtwagens.

Nieuwsbrief Lariks Leusden november

 

Heeft u ook moeite met rondkomen?
Er kan vaak meer dan u denkt!
En er is gratis hulp voor u. Kijk op www.rondkomeninleusden.nl

Nieuwsbrief Lariks Leusden november 2022

 AutoMaatje zoekt chauffeurs

ANWB AutoMaatje Leusden is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten (de deelnemers) op verzoek vervoeren. De vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. 

Als chauffeur ontvangt u een kilometervergoeding van €0,35 per kilometer  gerekend vanaf uw huis vermeerderd met de eventuele parkeerkosten. U kunt vooraf aangeven hoeveel dagdelen en welke u beschikbaar bent voor AutoMaatje. U wordt altijd in overleg ingepland. 

Woont u in gemeente Leusden en wilt u uw tijd en auto beschikbaar stellen voor uw minder mobiele plaatsgenoot? 

Stuur een mail met uw naam en telefoonnummer naar: info@automaatjeleusden.nl of bel Lariks: 033 303 44 44.. Eén van de matchmakers neemt contact met u op.

Stichting Mediafonds provincie Utrecht van start

 

Het Mediafonds van de provincie Utrecht is van start. Er is een bestuur, een website waar journalisten informatie kunnen vinden, en de aanvragen kunnen binnenkort in behandeling worden genomen. Met de komst van h et fonds hoopt de provincie de lokale en regionale media een kwaliteitsimpuls te geven door journalistieke kwaliteitsproducties financieel mogelijk te maken.

Vanaf 23 november kunnen geïnteresseerden voor informatie terecht op mediafondsprovincieutrecht.nl. Op de website is te lezen wie er in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning en hoe en wanneer je een aanvraag in kunt dienen. De deadline voor de eerste aanvraag is op 1 maart.

Het fonds is bedoeld voor onafhankelijke journalisten en mediabedrijven, het liefst in een vorm van samenwerking. De inzendingen worden beoordeeld op de mate waarin ze de lokale/regionale journalistiek versterken met diepgaande producties van journalistieke kwaliteit en maatschappelijke relevantie. Belangrijk is ook dat deze producties een relatie hebben met de regio, dat ze een innovatief karakter hebben en de journalistieke praktijk ook op langere termijn versterken. Dit jaar verstrekt de provincie 200.000 euro aan het fonds, en vanaf in 2023 en 2024 is dat per jaar 300.000 euro.

Het Mediafonds is volledig onafhankelijk van de provincie. Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur van het fonds. Dit bestuur bestaat uit vrijwilligers, met veel kennis van lokale media. Voorzitter is Michel Simons, voorgedragen namens de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), Maaike Severijnen (secretaris) voorgedragen door de Hogeschool Utrecht, Cees van Eijk (penningmeester) voorgedragen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vanessa Ackah (bestuurslid) voorgedragen door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Waarnemend gedeputeerde communicatie, participatie en democratische vernieuwing Robert Strijk: "Ik ben verheugd dat het Mediafonds nu zelfstandig kan gaan draaien. Aan het roer hebben we een solide en enthousiast bestuur met mensen die kijk hebben op media en journalistiek. De ideeën voor mooie producties volgen hopelijk snel. Ik nodig journalisten dan ook uit om deze kans te pakken!"

Financieel noodzakelijk

Voordat het Mediafonds in het leven werd geroepen, deed de provincie onderzoek naar de stand van zaken bij de lokale media. Uit dit onderzoek bleek, net als uit onderzoeken van de VNG, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur, dat de lokale media en hun medewerkers het financieel moeilijk hebben. Aan de ene kant zijn er steeds minder lezers die voor nieuws willen betalen. Aan de andere kant wordt er steeds meer gebruik gemaakt van (gratis) sociale media voor nieuws en informatie. Onafhankelijke en feitelijke journalistiek met een objectieve blik op de lokale samenleving is mondjesmaat aanwezig of blijft helemaal uit. Alle onderzoeken wijzen uit dat extra geld noodzakelijk is.

Structurele versterking

In september 2021 hield de provincie een werkconferentie over versterking van de lokale journalistiek. Hier hebben media-instellingen, gemeenten, het onderwijs en organisaties zoals de NvJ, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ), de NLPO, de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) en het Commissariaat voor de Media, hun advies gegeven over de wijze waarop de lokale journalistiek versterkt kan worden. Het structureel verstrekken van geld voor samenwerking, innovaties en diepgravende journalistiek was één van de adviezen die daarna door Provinciale Staten is omarmd.

 

Leger des Heils collecteert voor kwetsbare Nederlanders in Amersfoort

In de week van 27 november tot en met 3 december gaan de collectanten van het Leger des Heils de straat weer op voor de landelijke collecte. In het hele land wordt geld opgehaald voor hulp aan kwetsbare mensen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het buurtwerk van de organisatie. Verspreid over Nederland heeft het Leger rond de 130 buurthuiskamers, bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen

 
In deze complexe tijden, waarin armoede en uitsluiting als gevolg van economische omstandigheden steeds vaker voorkomen, is financiële hulp harder nodig dan ooit. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Het Leger des Heils zet alles op alles om zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden, want de behoefte aan contact en directe hulp blijft enorm. Zo verruimt het Leger des Heils deze winter de openingstijden van zo n 130 buurthuiskamers. Iedereen die in de knel komt door de stijgende inflatie en/of zich zorgen maakt over een te hoge energierekening is welkom. Ook vraagt het Leger andere organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken om hetzelfde te doen. Zo wil de organisatie deze winter een deken van warme kamers over Nederland verspreiden.
 
Buurthuiskamers
Het Leger des Heils heeft door heel Nederland buurthuiskamers, bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Het doel van de buurthuiskamers is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. In de buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt. Het overgrote deel van de buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Ook voor de verruiming van de openingstijden is extra geld nodig.
 
Ook online
Voor wie niet aan de deur kan geven, heeft het Leger des Heils een mogelijkheid gecreëerd om online aan de collecte te geven. Op doneren.legerdesheils.nl is daarover meer informatie te vinden.

actueel dinsdag 22 november 2022

1e uur met Gerard Hogerwerf

o.a. column Rik Bronkhorst

2e uur met Gerard Hogerwerf

Jan Carel van Dijk over boek Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort

Stichting Kiem ondersteunt naasten van mensen met een eetstoornis tijdens de feestdagen 

In aanloop naar de feestdagen organiseert Stichting Kiem op 19 december in samenwerking met Naasten in Zicht een themabijeenkomst voor naasten van personen met een eetstoornis. De bijeenkomst vindt plaats bij Stichting Kiem, in Het huis voor de Gezondheid in Amersfoort en is geheel kosteloos.   

 

Tijdens de themabijeenkomst voor lotgenoten besteden we aandacht aan hoe je als naaste van iemandmet een eetstoornis ervoor zorgt dat de spanning niet te hoog oploopt bij de ander,maar vooral niet bij jezelf. Op deze avond delen ervaringsdeskundige trainers hun verhaal en aan de hand van concrete opdrachten gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. We bespreken situaties waar je tegenaan kunt lopen tijdens de feestdagen en hoe je daarmee om zou willen gaan. Door het delen van ervaringen inspireren de deelnemers elkaar. Gezamenlijk komen we tot praktische tips en adviezen om zelf aan de slag te kunnen en met meer vertrouwen de feestdagen tegemoet te gaan.   

 

Aanmelden voor de themabijeenkomst kan via www.stichtingkiem.nl 

 

Over Stichting Kiem   

 

Stichting Kiem zet zich in om de impact van eetstoornissen te minimaliseren. De stichting richt zich middels haar kernprogramma s op kennisbevordering onder naasten, scholen en professionals. Ook beoogt Stichting Kiem het werkveld te versterken en te verbinden, bewustwording in de samenleving te vergroten en professionals, patiënten en naasten van goede en inhoudelijke informatie te voorzien.  

actueel zaterdag 19 november 2022

onderwerpen

Duurzaam Amersfoort Sproeden drankje

Martijn Kraa

Arjen Klaver

Rob Gerritsen

destadsbron.nl

David Coppoolse

1e uur actueel zaterdag

2e uur actueel zaterdag