headerphoto

Nieuws

Golfbreker Radio heeft elk uur nieuws van WorldNewsCompany


Meet & greet met kunstenaar Stefan Bleekrode in Museum Flehite

In de voorjaarsvakantie, op dinsdag 26 en donderdag 28 februari organiseert Museum Flehite een meet & greet met kunstenaar Stefan Bleekrode. Het werk van Bleekrode is momenteel te zien in de tentoonstelling Stadsbeelden van het museum. Tijdens de meet & greet kunnen bezoekers tussen 13.00 en 17.00 uur de kunstenaar in één van de tentoonstellingszalen aan het werk zien en hem vragen stellen.

Stefan Bleekrode (Eindhoven, 1986) is autodidact en al sinds zijn tiende jaar gegrepen door de stad als thema voor zijn tekeningen. Inspiratie doet hij op tijdens lange wandelingen door steden in Europa en Noord Amerika, waarbij hij schetsen maakt en aquarellen. Eenmaal thuisgekomen ontstaat vanuit zijn geheugen een tekening in pen en inkt. Bleekrode  is gefascineerd door metropolen als New York, Londen en Rome, maar zijn interesse gaat ook uit naar steden als Groningen of een klein stadje aan de Rivièra. Op 26 en 28 februari kunnen bezoekers met eigen ogen zien hoe de kunstenaar te werk gaat.

Stefan Bleekrode werd met zeven andere kunstenaars geselecteerd voor de tentoonstelling Stadsbeelden. De andere kunstenaars zijn Iwan Baan, Frank Halmans, Carlijn Kingma, Uwe Poth, Frank van der Salm, Rob Voerman en Hans Wilschut. Alle acht kunstenaars onderzoeken het thema stad en leggen dit ieder op eigen wijze vast in tekeningen, schilderijen, foto s en 3D-objecten.

Tentoonstelling Stadsbeelden werd gemaakt in samenwerking met Kunsthal KAdE. Museum Flehite organiseert de tentoonstelling over hedendaagse stadsgezichten parallel aan Maestro Van Wittel in Kunsthal KAdE. Het is de eerste expositie van het museum na een grondige renovatie.

Kennis Zorg Café over Hygiëne preventie

Voor zorgprofessionals en geïnteresseerden.
Op donderdagavond 14 maart tussen 19-22uur organiseert King Arthur Groep in Soest een avond met ontmoetingen, informatie en kennisdeling. Een mooie gelegenheid voor zorgverleners die belangstelling hebben voor het zzp-schap of benieuwd zijn of dit werk bij ze past (zij-instromers). Deelname is gratis.

Gastspreker Marijke Bilkert heeft meer dan 30 jaar gewerkt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de laatste jaren als senior inspecteur. De IGJ verzorgt het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp. In de zorg is patiëntveiligheid de belangrijkste insteek. Haar aandachtsgebied was toezicht op preventie en bestrijding van infectieziekten en zorginfecties. Marijke inspecteerde in ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGDs, privéklinieken, thuiszorgorganisatie en andere zorginstellingen. Veelal voerde zij audits uit op de werkvloer. Daarbij was aandacht voor voldoende voorzieningen voor infectiepreventie en de naleving van infectiepreventiemaatregelen.

In de workshop bespreekt Marijke waar je nuttige en ziekmakende micro-organismen vindt, hoe ze zich verspreiden, handhygiëne en infectiepreventie en patiëntenzorg, infectiepreventie en schoonmaak, en infectiepreventie en voeding.

Donderdagavond 14 maart 2019 vanaf 19:00 uur, King Arthur Groep, Molenstraat 8A, 3764 TG  Soest

U kunt altijd binnenlopen maar we vinden het fijn om te weten hoeveel bezoekers we ongeveer kunnen verwachten. Aanmelden kan via werken@kingarthurgroep.nl of 035-2050950 Annelinde van Wouw

GBLT stuurt belastingaanslag 2019 Leusden

Deze week stuurt GBLT de belastingaanslag 2019 voor gemeentebelastingen. Dit is de OZB voor eigenaren (woningen, niet-woningen), OZB gebruikers (niet-woningen), rioolheffing, afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Op de aanslag staan ook de WOZ-waarde en de waterschapsbelasting. De eindafrekening 2018 voor de kosten van het restafval zit niet bij deze aanslag. Die krijgt u apart door GBLT toegestuurd.

U ontvangt de belastingaanslag digitaal of per post

Maakt u gebruik van de Berichtenbox van MijnOverheid, dan stuurt GBLT u de belastingaanslag digitaal naar deze Berichtenbox. Als u geen gebruik maakt van de Berichtenbox, dan ontvangt u de belastingaanslag in een blauw/groene envelop in de brievenbus thuis.

Regel uw persoonlijke belastingzaken in Mijn Loket

In Mijn Loket op www.gblt.nl kunt u uw persoonlijke belastingzaken regelen.

In Mijn loket kunt u:
- uw belastingaanslagen bekijken
- uw WOZ taxatieverslag bekijken
- uw rekeningnummer wijzigen
- betalen in delen via automatische incasso
- aangeven dat u het niet eens bent
- kwijtschelding aanvragen.

Heeft u vragen over uw belastingaanslag voor gemeente- en waterschapsbelastingen?
Als u vragen heeft over gemeente- en/of waterschapsbelastingen dan kunt u op de website www.gblt.nl meer informatie vinden. U kunt GBLT ook bellen via het telefoonnummer 088-64 55 55. GBLT is telefonisch geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. De medewerkers van GBLT helpen u graag.

Horsterbrug over Valleikanaal eerder open voor verkeer

De nieuwe Horsterbrug over het Valleikanaal wordt op woensdag 20 februari opengesteld voor het verkeer. Dat is ruim een week eerder dan de geplande datum van vrijdag 1 maart. Dinsdag volgt er nog een zogeheten opname van het werk,waarbij wordt gekeken of alle werkzaamheden goed en volgens afspraak zijn uitgevoerd. Na deze laatste controle kan de brug in gebruik worden genomen. Woensdag 20 februari vanaf 06.00 uur is dat het geval.

Vanaf woensdagochtend kan de buurtbus (lijn 509) ook weer zijn oorspronkelijke route gaan rijden.

Sinds 5 november vorig jaar gold een omleidingsroute via de A28. Deze omleidingsroute wordt opgeheven; in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 februari worden de borden die de omleidingsroutes aangeven verwijderd.

Samir Calixto presenteert dansvoorstelling W met vijf imponerende danseressen op moderne bewerkingen van Wagner en geïnspireerd door de filosofie van Nietzsche

W is voor mij ontstaan aan de voet van de vulkaan Etna. De Braziliaanse choreograaf Samir Calixto begon de creatie van zijn nieuwe voorstelling W op Sicilië. Samen met vijf danseressen sprak hij lokale vrouwen over de impact van de vrouwelijke oerkracht van de Etna (ookwel La Donna) en de rituelen die daar plaatsvinden. Verder geïnspireerd door de filosofie van Nietzsche en de muziek van Wagner maken vijf vrouwen in W de kracht, woede en wellust voelbaar die in de mythes rond vrouwen zo nadrukkelijk aanwezig zijn. W ging op 25 januari jl. in première als de openingsvoorstelling van het CaDance festival in Den Haag. Tot eind april gaat de voorstelling op tournee door Nederland.
W is het tweede deel van een tweeluik waarvoor Calixto zich laat inspireren door de filosofische inzichten uit Friedrich Nietzsche s Also sprach Zarathustra. Nietzsche hechtte grote waarde aan de kennis die in het lichaam is opgeslagen er is meer wijsheid in het lichaam, dan in de diepste filosofie. Samir richt zich op het vermogen tot transformatie dat in ons lichaam besloten ligt. Na het introverte en lyrische, door mannen gedanste M, maken in W vijf danseressen met meedogenloze fysieke inspanningen de kracht, woede en wellust voelbaar die in de mythes rond vrouwen zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Op een klankdecor waarin echo s van Wagners Wesendonck liederen en Tristan en Isolde verwerkt zijn, brengen ze onze obsessieve zoektocht naar de waarheid voor het voetlicht. Ze pellen de lagen af tot alleen hun kwetsbaarheid en barbaarsheid nog te zien zijn.
vrijdag 5 apr, Theater de Lieve Vrouw, Amersfoort
www.korzo.nl/producties/w-samir-calixto

MONDRIAANHUIS ORGANISEERT MONDRIAANDAG OP 147E GEBOORTEDAG MONDRIAAN

Op donderdag 7 maart a.s. is het de 147e geboortedag van Piet Mondriaan. Het Mondriaanhuis, geboortehuis van de schilder, organiseert daarom een Mondriaandag met verschillende publieksactiviteiten.

Wie jarig is trakteert, daarom is een bezoek aan het Mondriaanhuis op 7 maart gratis. Alle bezoekers die op donderdag komen krijgen bovendien een Mondriaan-bonbon aangeboden in het Mondriaancafe. Daarnaast vinden er op donderdag 7 maart de volgende activiteiten plaats.

Concert Van 17.30 tot 18.30 geeft jazzband Last Minute, bestaande uit vier Amersfoortse studenten, een optreden in het Mondriaanhuis. Met hedendaagse jazz en klassiekers uit de tijd van Mondriaan kan elke liefhebber zijn hart ophalen. Laat je, net als Mondriaan inspireren door de jazzmuziek en schuif gratis aan. Inloop vanaf 17:00 uur, of blijf gezellig hangen na je bezoek aan het Mondriaanhuis.

Cultuurhistoricus Leon Hanssen geeft de lezing Piet Mondriaan, de trans-Atlantische vlucht Parijs-Londen-New York. Leon Hanssen, die ook biograaf is van Piet Mondriaan, gaat in zijn lezing in op de geografische stappen die Mondriaan ondernam van het Europese vasteland, naar de metropool New York. Hanssen zal laten zien wat deze trans-Atlantische stappen Mondriaan brachten als kunstenaar en welke grote artistieke ontwikkelingen hierdoor in gang werd gezet.

Inloop vanaf 19.30 uur, de lezing zal beginnen om 20.00 uur. Verwachtte eindtijd is 21.15 uur. Kosten 12,50 euro (geen korting via de Museumkaart), inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, dit kan door een mail te sturen naar educatie@mondriaanhuis.nl

Op Mondriaandag is de Kortegracht bovendien feestelijk versierd met Mondriaanvlaggen die worden gemaakt door basisschoolleerlingen van de Vrije School uit Amersfoort en de Waterinkschool uit Soest. Dit jaar zullen de vlaggen een koninklijk tintje krijgen omdat Koning Willem-Alexander op Koningsdag Amersfoort bezoekt.

Het Mondriaanhuis is van plan om jaarlijks samen met partners in de stad aandacht te besteden aan de geboortedag van Piet Mondriaan.

Mondriaanhuis
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort
T 033 46 00 170
E info@mondriaanhuis.nl
W www.mondriaanhuis.nl

ChristenUnie Amersfoort Grotere boeven vangen

Het fraudebeleidskader in Amersfoort, dat dinsdag 19 februari door de raad zal worden behandeld, is gericht op het voorkomen van fraude door mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Maar soms pak je daarmee de zwakste partij, de mensen die zelf ook slachtoffer zijn geworden van frauderende bedrijven. De ChristenUnie wil dat de sociale dienst ook achter de grotere boeven aangaat, de werkgevers die bijstandsgerechtigden met valse informatie tegen contante betaling laten werken.

Bijstandsgerechtigden die zwart werken ondermijnen de solidariteit. Uitkeringen zijn alleen bedoeld voor mensen die zelf niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Toch zijn er in Amersfoort veel mensen met een uitkering die zwart bijverdienen, vaak via huishoudelijk werk of klusjes. Deze werkzaamheden worden dan contant betaald door de meer welgestelde Amersfoorters, die dit ongestraft kunnen doen via de regeling Dienstverlening aan huis. Maar de bijstandsgerechtigden moeten deze inkomsten opgeven aan de sociale dienst en de belastingdienst, die hun inkomsten weer innemen. Het levert hen dus geen financieel voordeel op. Daarom worden deze inkomsten meestal niet opgegeven. Als een bijstandsgerechtigde tegen de lamp loopt, worden alle inkomsten uit deze arbeid weer teruggevorderd door de gemeente en daarnaast kan een sanctie worden opgelegd die soms even hoog is. De gemeente kan de particulieren die hen opdracht geven niets verwijten.

Dat ligt anders bij bedrijven die mensen zwart aannemen. In het werk dat fractievoorzitter Simone Kennedy deed met vluchtelingen is zij geregeld bedrijven tegengekomen die statushouders wel een kans willen geven op werk, maar geen arbeidscontract willen aanbieden en liever contant uitbetalen De statushouders zijn vaak blij dat ze eindelijk iets kunnen doen. Sommige werkgevers zeggen dat ze hen eerst een proeftijd aanbieden, waarin ze niet betaald krijgen. Anderen betalen contant en zeggen dat ze dit naast hun uitkering mogen doen. Meestal wordt gezegd dat ze dit niet hoeven aan te geven bij de Belastingdienst of de sociale dienst.

De ChristenUnie dient een motie in opdat de sociale dienst bij de constatering van zwart werk doorvraagt, om erachter te komen welke werkgevers op deze manier handelen. De informatie die zodoende beschikbaar komt, zou meegenomen kunnen worden in het bepalen van de hoogte van de sanctie. Bijstandsgerechtigden die door deze werkgevers om de tuin zijn geleid, zullen wel de teveel ontvangen uitkering terug moeten storten, maar hoeven dan misschien geen hoge boete te betalen. En de sociale dienst zou deze informatie vervolgens moeten doorspelen naar de Belastingdienst, het FIOD en/of de politie. Want als bijstandsgerechtigden onder druk van de gemeente stoppen met hun zwarte arbeid bij deze bedrijven, gaan werkgevers weer op zoek naar andere slachtoffers. En die cyclus moet doorbroken worden, vindt Simone Kennedy.

Amersfoort experimenteert met succesvolle IJslandse aanpak drank- en drugspreventie

Zes Nederlandse gemeenten, waaronder Amersfoort, starten een driejarig leertraject om drank- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen. Het traject is gebaseerd op een succesvolle, in IJsland ontwikkelde methode. De aanpak richt zich voor een groot deel op de sociale omgeving van jongeren en maakt veel gebruik van dataverzameling. De gemeente onderzoekt samen met het Trimbosinstituut, Nederlandse Jeugdinstituut, GGD en scholen welke delen van het IJslandse preventiemodel in Amersfoort kunnen worden toegepast.
Wethouder Jeugd Cees Van Eijk Wij willen het beste voor onze jeugd. Investeren in hun gezondheid en welzijn en het leren via dit traject vergt een lange adem en denken buiten de gebaande paden. Bovenal is het een kans om samen met partners in de stad, ouders en jongeren ons preventief jeugdbeleid gericht te verbeteren.

IJslands preventiemodel
Wethouder Van Eijk gaf deze week het startschot voor het traject tijdens een bijeenkomst waar IJslandse onderzoekers het model toelichtten aan de betrokken partijen. De Universiteit van IJsland ontwikkelde de aanpak eind jaren 90. In twintig jaar veranderde IJsland van een van de landen met het hoogste middelengebruik onder de jeugd naar het land met het laagste gebruik van drank, drugs en sigaretten onder jongeren. Hun psychische en lichamelijke gezondheid verbeterde significant. Ook had de aanpak positieve effecten op de afname van schoolverzuim, schooluitval en overlast..

Dit lukte de IJslanders onder meer door  scholen, sport- en vrijetijdsverenigingen, ouders en leeftijdgenoten intensief bij de aanpak te betrekken.

Lokaal preventiebeleid
De Amersfoortse aanpak kijkt niet alleen naar alcohol- en middelengebruik onder jongeren, maar ook naar problematiek rond bijvoorbeeld sexting, gaming en depressie. Gebaseerd op actuele data over Amersfoortse jongeren en informatie uit de praktijk worden interventies gekozen. Met nadruk op omgevings- en risico factoren zoals de wijk waar ze wonen, de school waar ze naartoe gaan, hoe ze de vrije tijd doorbrengen. De verzamelde data en  leerervaringen worden benut voor het doorontwikkelen van lokaal preventiebeleid.

Over de voortgang zal regelmatig worden bericht in de nieuwsbrief Sociaal Domein, van de gemeente Amersfoort. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op www.amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven.htm

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN SOEST

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 25 februari, 2 en 21 maart en vervolgens twee keer per maand in het Woonzorgcentrum Mariënburg, Burgemeester Grothestraat 80.

Informatie en een afspraak maken
Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact op met  Leef3.nu (een activiteit van Beweging 3.0), telefoon: 033-4692323.

Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW) 75+ B/E € 45,00, medisch € 65,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 65,00.

Leden van Leef3.nu en/of CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prijzen.

Let op Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Binnen een week krijgt u het Keuringsverslag dat de arts moet invullen per post of via de mail toegestuurd van het CBR.

De verwerking en beoordeling door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om tijdig een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN AMERSFOORT

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 22 februari, 13 en 27 maart bij Kruiskamp Onderneemt, Van Galenstraat 30 en vervolgens twee keer per maand.

Informatie en een afspraak maken
Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact op met  Leef3.nu (een activiteit van Beweging 3.0), telefoon: 033-4692323.

Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911..

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl..

Tarieven (incl. BTW) 75+ B/E € 45,00, medisch € 65,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 65,00..

Leden van Leef3.nu en/of CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prijzen..

Let op Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden. De gemeente Amersfoort verstrekt deze niet meer..

U kunt het formulier downloaden via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).. U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Binnen een week krijgt u het Keuringsverslag dat de arts moet invullen per post of via de mail toegestuurd van het CBR..

De verwerking en beoordeling door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt tijdig een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Matchpoint en Rabobank Amersfoort Eemland trekken samen op

Rabobank Amersfoort Eemland heeft recent haar founderschap van Matchpoint officieel voor drie jaar afgesloten. De bereidheid tot commitment is groot bij beide partijen en zij kijken uit naar een succesvolle samenwerking waarbinnen nieuwe, innovatieve projecten zullen worden gerealiseerd. Matchpoint Zinvol zaken doen zet zich in voor maatschappelijke thema s in Amersfoort en omgeving. In samenwerking met haar brede netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en het maatschappelijk veld worden verschillende projecten hiervoor opgezet. Met het project Keibewust033 wil Matchpoint de Amersfoortse samenleving inspireren en aanspreken op het verantwoord gebruiken van voedsel en het terugbrengen van verspilling. Rabobank adopteert dit maatschappelijke project en sluit daarmee heel mooi aan bij haar coöperatief gedachtengoed Growing a better world together Directeur Stichting Matchpoint Carin Kampman geeft aan Rabobank Amersfoort Eemland is een betrokken partij waar we al vaker mee hebben samengewerkt, maar wij zijn nu ontzettend blij met de bank als een van de partners en ik kijk uit naar onze samenwerking. Samen optrekken voor jongeren Naast initiatieven vanuit Keibewust033 zullen Rabobank en Matchpoint ook de samenwerking intensiveren om jongeren verder te helpen in hun ontwikkeling. Binnen de werkgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt van Matchpoint zal Rabobank haar kennis en middelen inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jongeren. Zo krijgen jongeren tijdens de Week van het Ondernemen een blik in de keuken van een ondernemer en krijgen zij extra handvatten voor hun vervolg keuzes voor studie of werk. Rabobank en Matchpoint zien de samenwerking als een mooie manier om elkaar te versterken. Directievoorzitter Rabobank Amersfoort Eemland Denise Notenboom licht toe Beide organisaties ondersteunen verschillende doelstellingen, maar we trekken waar mogelijk samen op, onder meer bij het bereiken van jongeren. Een mooi voorbeeld hiervan afgelopen seizoen was de deelname van Rabobank Amersfoort Eemland aan de Sport Matchbeurs in Amersfoort. Tegengaan van voedselverspilling In de afgelopen periode hebben Rabobank en Matchpoint verschillende activiteiten samen opgepakt. De Masterchef Hoogland 2018 kookcompetitie is daar een goed voorbeeld van. Met dit initiatief van Keibewust033, konden aanwezigen ontdekken hoe ze voedselverspilling kunnen tegengaan en waar deelnemers aan de competitie uitgedaagd werden om met verrassende ingrediënten heerlijke gerechten te maken. Rabobank Amersfoort Eemland introduceert binnenkort ook een App, waarin horeca, supermarkten en consumenten samenkomen om voedselverspilling tegen te gaan. De samenwerking met Matchpoint in het Keiwebust project is voor Rabobank een uitstekende manier om voedselverspilling meer onder de aandacht te krijgen en daarvoor ook concrete handvaten te bieden.

Natuuracademie Minicursus Korstmossen

Op woensdagavond 27 februari en zaterdagmorgen 2 maart organiseert de Natuuracademie een minicursus Korstmossen Voor veel mensen is een korstmos een onbekend natuurverschijnsel. Dat komt omdat ze erg klein en vaak onopvallend zijn. Maar als je ze van dichtbij bekijkt (liefst met vergrootglas), dan gaat er een wereld van bijzondere vormen en kleuren open. Dertig jaar geleden waren de korstmossen bijna weg maar nu zijn ze weer helemaal terug. Ze groeien op bomen, muren, dakpannen en stoepen in de vorm van korsten maar ook als blaadjes en struiken. Ze vallen vaak op door hun grijze, gele, groene en zelfs bijna rode en blauw kleuren. Korstmossen zijn een samenwerkingsvorm tussen een schimmel en een alge. Bij schimmels denk je aan paddenstoelen en dat korstmossen ook schimmels bevatten is vaak te zien aan de kleine paddenstoeltjes die er soms op zitten. Vooral met een loep of onder een stereomicroscoop kan je de prachtige vormen en kleuren goed zien en dat gaat op de theorie avond ook gebeuren. Docent is Arie van den Bremer (samen met Leo Spier docent van de KNNV fotogids Korstmossen) De cursus bestaat uit theorie en een excursie. De theorie is op woensdagavond 27 februari van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van De groene Belevenis Hamersveldseweg 107 in Leusden. De excursie is op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 12.00 uur. De locatie wordt op woensdagavond bekend gemaakt. Je kunt je opgeven per e-mail cnme@amersfoort.nl. De kosten bedragen € 15,-, inclusief koffie, thee en een hand-out (leden KNNV en IVN Afdeling Amersfoort krijgen € 5,- korting). De Natuuracademie is een samenwerking van CNME Amersfoort en de regionale afdelingen van KNNV en IVN in Amersfoort en omgeving.

Festival Monteverdi XL

In het weekend van 9 en 10 maart 2019 vindt in samenwerking met Flint de vierde editie plaats van Festival Monteverdi XL. Amersfoort staat dan in het teken van de Italiaanse componist Claudio Monteverdi (1567-1643) op diverse locaties in de binnenstad klinkt de muziek van Monteverdi en diens tijdgenoten. Zo ook in de Sint Aegtenkapel.

GAMEN IN ONZE LIEVE VROUWETOREN

Kunstbrouwerij van Scholen in de Kunst en het Medialab van De Bibliotheek Eemland organiseren een Minecraft Exclusive in de voorjaarsvakantie op maandag 25 februari. Dit keer op een wel hele bijzondere locatie; de eerste etage van de Onze Lieve Vrouwetoren! Om 10.00 en 13.30 uur is er voor Minecraftfans (beperkt) plaats. Aansluitend zijn er de hele voorjaarsvakantie creatieve workshops in het Eemhuis.

Op het Lieve Vrouwekerkhof in Amersfoort heeft ooit een kerk gestaan. In 1787 is deze door buskruitontploffing ingestort. Op de grond van het plein kun je de contouren nog zien waar deze heeft gestaan. Maar hoe zou deze kerk eruit hebben gezien? Dat mogen de deelnemers helemaal zelf verzinnen tijdens de Minecraft Exclusive ín de toren! Welk team ontwerpt de meest originele kerk en gaat naar huis met een felbegeerde bokaal van echte LEGO-stenen? Er is beperkt plaats, dus wacht niet te snel met inschrijven. De workshop is geschikt voor iedereen van 8 t/m 15 jaar.

Voorjaarsvakantie
Minecraft Exclusive is de aftrap van een serie creatieve workshops, die de Eemhuispartners tijdens de voorjaarsvakantie samen organiseren. Van voorlezen tot zingen voor peuters. Van Minecraft tot musical voor kinderen. En van programmeren tot dansen voor tieners. Vervelen in de vakantie is dus echt geen optie! Voor volwassenen zijn er interessante exposities te zien.

Informatie en kaartverkoop
Uitgebreidere omschrijvingen van alle activiteiten staan op de websites van de deelnemende organisaties. Dat geldt ook voor het online bestellen van kaartjes.

Datum Minecraft Exclusive maandag 25 februari 2019
Plaats: Onze Lieve Vrouwetoren, 1e verdieping
Tijd: 10.00 en 13.30 uur
Leeftijd: 8 t/m 15 jaar
Kaartverkoop https://www.medialabeemland.nl

Datum vakantieworkshops dinsdag 26 t/m donderdag 28 februari 2019 Plaats Eemhuis, Eemplein 71-77, Amersfoort
Informatie en kaartverkoop www.kunstbrouwerij.nl en www.bibliotheekeemland.nl/medialab


Route Koningsdag 2019 - Wij, Amersfoort

Op 27 april 2019 viert Koning Willem-Alexander samen met zijn familie Koningsdag in Amersfoort. Zij wandelen op deze dag een route door de stad, vol geprogrammeerd met evenementen en ontmoetingen.
De route start op de Kleine Haag bij Mariënhof en eindigt op het Eemplein. In totaal is de route 1.075 meter lang. De route loopt via de Zuidsingel en de Varkensmarkt, een stukje door de Langestraat en via de Krankeledenstraat naar het Lieve Vrouwekerkhof. Van daar gaat de wandeling via de Westsingel, naar het Stadhuisplein. Vervolgens bereikt het gezelschap via het Burgemeester Brouwerplantsoen de Koppelpoort. De ‘Wij, Amersfoort’ route eindigt op het Eemplein.

Historisch en modern
Burgemeester Lucas Bolsius: “Het is een interessante route waarin we zowel historische als moderne aspecten van Amersfoort laten zien. We hebben gezocht naar de plekken waar voldoende ruimte is voor deelnemers én publiek. Koningsdag is namelijk een feest van ontmoeting tussen Amersfoorters, mensen uit de regio en de Koning en zijn familie. En tot slot biedt de route een mooi decor om een spetterend programma uit te werken!“

Alle informatie is beschikbaar op www.koningsdagamersfoort.nl. De invulling van het programma wordt medio maart bekendgemaakt.